Verhoging waterstand Markermeer, Gooimeer en Eemmeer

Beste platbodem eigenaren en schippers,

Rijkswaterstaat heeft een nieuw peilbesluit voor het Markermeer en IJmeer en daarmee ook voor het Gooimeer en het Eemmeer vastgesteld.
Kort samengevat komt het nieuwe peilbesluit erop neer, dat zomers het waterpeil incidenteel tot maximaal 10 cm hoger kan zijn i.v.m noodzakelijke waterberging.
Voor ons platbodem zeilers betekent dat concreet, dat we incidenteel 10 cm minder doorvaart hoogte hebben voor de Stichtse en de Hollandse brug.
In de praktijk zal er waarschijnlijk voor ons niet heel veel veranderen.
Het peilbesluit vastleggen in de wet betekent het formaliseren van de bestaande situatie.
Bij “opwaaiende” wind kan het waterpeil in voorgaande jaren al (veel) hoger geweest zijn.
Bij “afwaaiende” wind daarentegen veel lager, maar daar hebben we m.b.t. het onder de bruggen doorvaren alleen maar voordeel van.

Beetje flauw en belerend, maar toch:
– weet de hoogte van de mast van uw schip, wanneer de klaptop horizontaal staat,
– lees de waterpeilmeters af op de brug kolommen (verrekijker),
– houd bij de Stichtse brug het midden van de brug aan, dan heb je nog wat meer ruimte.
Via uw zoekmachine (Google) naar “veelgestelde vragen Rijkswaterstaat”, daar vindt u de gegevens en de toelichtende tekst m.b.t. het peilbesluit en de consequenties.

Let wel!
Dit berichtje is enkel en alleen een stukje service naar u als leden/schippers/eigenaren van de vereniging de Bruine Vloot Spakenburg.
U bent en blijft zelf verantwoordelijk.

Met platbodem groet,
Bestuur ‘de Bruine vloot’