Uitreiking Pluim aan Evert de Graaf

imagePersbericht gemeente Bunschoten, DARP verslag volgt.

Burgemeester Melis van de Groep reikte op zaterdag 12 oktober 2013 de gemeentelijke Pluim uit aan Evert de Graaf. De heer De Graaf ontving De Pluim, omdat hij jarenlang als voorzitter een spilfunctie vervult binnen de DARP-competitie en daardoor verdienstelijk is voor de gemeente Bunschoten.

Sinds 1984 is de heer De Graaf zeer nauw betrokken bij de oprichting en organisatie van de DARP-competitie en heeft hij het voorzitterschap op zich genomen. De DARP-competitie is, in samenwerking met anderen, als oefenwedstrijd opgezet om platbodem-zeilen te promoten en mensen te leren zeilen met platbodems, zoals botters, aken, schouwen en overige Oudhollandse scheepstypen. Door deelnemers, schippers en bemanningen wordt aangegeven dat de DARP-competitie mede heeft geresulteerd in het beheersen van het varen op hoog niveau in Bunschoten. De competitie heeft veel Nederlandse kampioenen voortgebracht.

Dimagee Pluim
De Pluim wordt uitgereikt aan personen die zich aantoonbaar in de Bunschoter gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt of een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.
Een jury adviseert het college van burgemeester en wethouders over het toekennen van de gemeentelijke onderscheiding. De jury bestaat uit: voorzitter Hans Koelewijn, Lianne Bol, Albert van Halteren en Lucas van Twillert.