Afgelopen donderdag 9 mei was in de commissie Samenleving het raadsvoorstel om meer dan 1x per jaar te maaien aan de orde.

Hier het voorstel: Raadsvoorstel 1140269 Extra maaibudget waterplanten 

De DARP sprak in om de nadelen van de waterplanten onder de aandacht van commissie -en raadsleden te brengen. De partijen in de raad hebben allen hun zorgen kenbaar gemaakt. Er spraken totaal 5 belanghebbenden in tijdens deze vergadering, te weten: WSV de Eendracht, Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg, Jachthaven de Eemhof en Jachthaven Nieuwboer.

Na de inspraak van de diverse partijen en overleg van de commissie is het raadsvoorstel als hamerstuk aangeboden aan de gemeenteraad. Aangezien alle partijen positief reageerden op de voorstellen is de kans zeer groot dat het aangenomen wordt, een positieve impuls voor de lokale watersport.

Hier onze inbreng zoals uitgesproken:

Inspreken commissie Samenleving

Geachte voorzitter leden van de commissie Samenleving.

Voor u staat een inspreker die u een stukje praktijkervaring wil vertellen namens schippers en deelnemers van de DARP competitie.

De DARP is een wedstrijd voor rond –en platbodem competitie. Dit betekent dat wij een oefencompetitie hebben die al voor de 36e keer wordt georganiseerd.

De DARP met 21 avonden per jaar en drie dag-wedstrijden is een springplank voor mensen die willen leren varen met rond –en platbodems, en schippers die met hun schepen hoge ogen willen gooien bij landelijke wedstrijden zoals een Nederlands kampioenschap of een Harlingen Terschelling race.

Ik kom bij u inspreken alleen voor het wedstrijdzeilen. Waarom, is recreatie niet van belang? Wel maar daar heeft u genoeg over gehoord van de vorige insprekers.

Wat hebben wij gedaan en wat doen wij, wat drijft ons:

 • Onze schippers roepen ons als organisatie op ons sterk te maken – voor of tegen -zaken die de wedstrijden – positief of negatief –  beïnvloeden.
 • Wij hebben sinds 2012 een actie lopen, dus vanaf het begin van de problematiek. In 2012 is door een oproep van ons en eerdere insprekers al veel werk verzet, het maaien is begonnen en de gastvrije randmeren zijn opgericht. Hier is voor de gemeente ook een pluim te geven omdat ze altijd participeert in deze plannen.
 • De laatste reden is dat wij sinds 2017 nog meer dan eerder door de waterplanten worden beperkt in ons vaargebied. Wij houden ons aan de regels die de BPR geeft over wedstrijdzeilen en vragen hierdoor sinds 2006 een vergunning aan bij RWS om de wedstrijden te varen. Dit heeft sinds 2017 in een aanpassing geresulteerd waardoor wij geen vaargeulen meer kunnen kruisen en de vaargeul niet mogen bevaren tijdens onze wedstrijden, tevens mogen wij van RWS de betonning in het randmeer niet meer als keertonnen en wedstrijdmarkering gebruiken.

 

Problemen

Door deze voorgaande redenen hebben wij de problemen vooral in maaigebied 1, wat dus sinds 2017 ons enige vaarwater is.

 • Platbodems hebben zwaarden om overeind te blijven, waterplanten leveren een groot gevaar op, het kan namelijk een schip ernstig remmen en schuin-trekken.
 • De waterplanten groeien vooral welig in het vaargebied.
 • Het wedstrijdelement wordt danig beïnvloed door de planten omdat er remmingen kunnen plaatsvinden buiten wind en golven is dit een element onder het wateroppervlak en zodoende niet zichtbaar
 • Het wedstrijd plezier neemt zienderogen af, wij zien mensen afhaken om deel te nemen, dit brengt onze eerder genoemde doelstellingen in gevaar

 

Oplossing

 • Ons inziens is de enige definitieve oplossing het randmeer uitdiepen, dit is alleen niet haalbaar
 • Maaien is gezien de laatste jaren geen oplossing, wij zien in de afgelopen jaren namelijk geen effect
 • 2x maaien kan een oplossing zijn en wij zijn dus voor dit experiment, dit omdat het de enige betaalbare manier op dit moment maaien is
 • gebruik een lobby naar uw politieke partij, bent u actief in staten of kamer. Meld dan dat Natura 2000 moet worden aangepast zodat 1. er eerder kan worden gemaaid en 2. dat er dieper of zelf op wortelniveau kan worden gemaaid, 3 dat er landelijke en provinciale gelden nodig zijn omdat Bunschoten dit niet alleen kan betalen.
 • controleer of er wel kranswier groeit, wij vernemen tijdens een avond dat op ons Eemmeer dit niet echt het geval is. Dit geeft ons een extra nadeel, kranswier is op de Veluwse randmeren wel een oplossing.
 • Ik roep u op als raad te kijken niet alleen naar financiën, want de lokale vloot is onbetaalbaar en kost de gemeente relatief weinig. Maar kijk naar oplossingen en experimenten. Er is landelijk veel aan de hand, er zijn overal rond het IJsselmeer problemen, iedereen is op dit moment het wiel aan het uitvinden, haak aan is mijn oproep en omarm een initiatief als dat op uw weg komt.
 • Zorg voor een structureel ondersteuningsbudget om de watersport in ons dorp te stimuleren en zo uw eigen doelstelling uit de toekomstvisie waar te maken en Spakenburg te laten gloriëren als watersport-gemeente.

 

Ik dank u.