Hieronder het verhaal voor het jaarverslag van WSV de Eendracht

 

De DARP competitie werd in 2018 voor de 35e keer gevaren. Het succes van deze oefencompetitie georganiseerd vanuit WSV de Eendracht en Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg is nog steeds uniek in Nederland. Vele mensen hebben in de afgelopen jaren de competitie als springplank gebruikt voor succes in landelijke wedstrijden of om kennis op te doen met het varen van rond –en platbodemschepen.

 

Er is een afname zichtbaar in deelname. De DARP heeft vier klassen waarin gezeild kan worden. De botter-klasse is het groots en neemt gestaag af. De Aken-klasse blijft gelijk en soms schuift er een nieuwe deelnemer aan. De schouwen-klasse is ter ziele door afname van deelname de afgelopen 10 jaar. In de overige schepen klasse is de deelname met 1 of maximaal 3 marginaal te noemen, de schouwenklasse is daarom enkele jaren terug samengevoegd met de overige schepen.

 

De potentie voor de DARP is de komende jaren te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen vanuit de Museumhaven. De DARP kan naadloos aansluiten bij een opleidingstraject of oefenproject. Tevens kan er vanuit het jeugdzeilen met de kleine botter toekomst groeien qua deelname. Het grote aantal rond –en platbodems in de havens van WSV de Eendracht en Jachthaven Nieuwboer kunnen potentiele deelnemers zijn. Wij kijken met persoonlijke contacten of nieuwe deelnemers zich willen aanmelden.

 

Vanwege de beperkingen die gelden vanuit een vergunning van Rijkswaterstaat, is vanaf 2017 ook een oproep gekomen vanuit de schippers en deelnemers ons mondje als organisatie te roeren als het om onze belangen gaat. Wij laten ons dan ook zien bij keuzes die gemaakt worden door derden, en waar ons belang dan zowel negatief of positief wordt beïnvloed. De DARP is al sinds 2012 een aanjager voor acties omtrent het waterplantproblemen.

 

Met 21 avondwedstrijden en 3 dag-wedstrijden zijn we een actieve en productieve competitie. We zijn uniek in het varen met deze varende monumenten. Het plaatje vanuit toeristisch oogpunt is dat wij een visite kaartje voor de gemeente Bunschoten zijn, we kosten geen geld qua balans van de WSV of gemeente, en we leveren geld op qua clubhuis inkomsten. Een positief jaaroverzicht namens de DARP commissie.

 

Evert de Graaf

Pieter de Vos

Rut Heinen