Beste schippers,

U kunt uw klacht over waterplantproblemen melden bij Rijkswaterstaat. Deze organisatie is de beheerder van de randmeren. Wij hebben voor u een voorbeeld mail opgesteld die kan worden ingezonden op https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/

Onderstaande tekst is te knippen (cntrl+C) en te plakken (cntrl+P) in het tekst kader.

Beste,

Ik heb een klacht over waterplanten op het Eemmeer en Nijkerkernauw.

Er is de laatste tijd veel problemen met waterplanten op dit randmeer. Varen is langzamerhand een probleem. Vele schepen hebben last van deze planten die aan zwaarden en schroeven blijven hangen.
Tijdens wedstrijden is het probleem langzamerhand een gevaar aan het worden. De zwaarden platbodems komen omhoog en motors lopen vast door het wier in de schroef.

Ik heb dit probleem zelf ervaren en het beperkt mij in het varen/zeilen. Zeilen vooral met weinig wind wordt bijna onmogelijk. Schade aan mijn schip is een reële optie en ik stel u daarvan op de hoogte.

Graag hoop ik op een snelle oplossing van dit probleem. Dit kan niet verder op deze manier.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.
Met vriendelijke groet,

(uw naam)

 U kunt via deze link de speciale Facebook site voor het waterplant-probleem

Reactie op dit stuk door Rijkswaterstaat:

   

De komst en groei van waterplanten is op zich een heel goede ontwikkeling. Zij zijn namelijk een indicatie voor een verbeterde waterkwaliteit. Ze zijn onderdeel van de natuur en een belangrijke factor in het biologische evenwicht in het water. Waterplanten leggen bodem en zwevende deeltjes vast, nemen voedingsstoffen op en concurreren met algen door licht en voedingsstoffen te gebruiken, die dan niet beschikbaar zijn voor (drijflagen van) algen.Rijkswaterstaat maait daarom alleen waterplanten indien zij het vaarverkeer in de vaargeul van een (hoofd)vaarweg belemmeren. Tot op heden is dat nog niet nodig geweest.Waterplanten zijn een natuurlijk verschijnsel, waar je als watersporter rekening mee moet houden. Vaak zijn de planten zichtbaar en kan er, als er voldoende ruimte is, omheen gevaren worden.Overlast van waterplanten in de Veluwerandmeren kan gemeld worden bij het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren, info@schapveluwerandmeren.nl (of 0341-474404)..Overlast van waterplanten in de overige meren in het IJsselmeergebied kan gemeld worden bij de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis nummer).In het periodieke overleg met vertegenwoordigers van alle watergebruikers wordt het onderwerp waterplanten regelmatig besproken.Zoals gemeld leveren waterplanten een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Daarom is er wat Rijkswaterstaat betreft geen noodzaak tot het maaien van waterplanten. Rijkswaterstaat begrijpt echter ook dat de watersportbranche wel hinder kan ondervinden van waterplanten. Het wegnemen van deze hinder is echter geen taak van Rijkswaterstaat. Wel mogen belanghebbenden op eigen initiatief waterplanten maaien. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat als het maaien plaatsvindt buiten het Natura 2000 gebied. Binnen Natura 2000 gebied is een vergunning nodig van de provincie.

Deze reactie is een automatisch antwoord, klachten zijn en blijven nuttig om in te sturen. Blijf dit dan ook doen.