Aangezien we elk jaar de laatste drie of vier wedstrijden niet meer online gooien staan de uitslagen vanaf nu niet meer online. U bent van harte welkom om de uitslag wel aan te horen in het clubhuis na de DARP.

Wedstrijd 13 september 2016.

Deze wedstrijd zijn drie schepen gediskwalificeerd. Dit vanwege gevaarlijk gedrag, motorgebruik, en niet melden na staken wedstrijd. We hebben als organisatie in samenspraak met het startschip besloten deze overweging te maken vanwege de veiligheid op het water.

De DARP telt nu nog twee competitie wedstrijden. Op 8 oktober is de afsluitende race met de uitslagen van seizoen 2016.