Schippersvergadering

Beste Schippers en bemanningen,
De DARP is weer bijna aan de beurt om het voorjaar in te luiden. Binnenkort gaat de klok om en kan het seizoen weer beginnen. Zoals de DARP gewend is zal er weer voorafgaand aan het seizoen een schippersvergadering plaatsvinden. De datum is 27 maart 2012 om 20.00 uur in de Stack het tijdelijke clubhuis van WSV de Eendracht.
Op de agenda staan de standaard zaken zoals:
  • banenkaart
  • handicaps
  • protesten
  • en wat verder ter tafel komt

 

Wilt u nog wat extra bespreken geef dit dan door via info@dedarp.nl
Leo heeft aangegeven een extra buffer te willen hebben als hij niet kan liggen als startschip, wilt u hier invulling aan geven geef dit dan door via info@dedarp.nl of aan Evert de Graaf.
Voor de DARP is de site dit jaar wat soberder. Dit doordat de oude site uit de lucht is en de nieuwe nog in ontwikkeling is.
Inschrijven kan tijdens deze avond, de inschrijving is verhoogd van 20,- euro naar 25,- euro. Graag ingevuld inschrijfformulier meenemen en inleveren bij de commissie.
Graag voldoen aan Evert de Graaf na de vergadering, zoals altijd geld, geen inschrijving geen opname in de uitslag.
De DARP heeft aankomend seizoen haar stack in de Stack, tijdelijk clubhuis van WSV de Eendracht, data en info zijn verder via de site voorhanden.