De oudste scheepstimmerwerf van Nederland Scheepstimmerwerf Nieuwboer te Bunschoten-Spakenburg gooit de deuren open. De werf wil de geschiedenis en de kennis en ervaring over het ambacht graag delen met het publiek en het bedrijfsleven. “We willen samen met anderen werken aan een bloeiende toekomst”, zegt Marco Venendaal, de nieuwe werfeigenaar, “zodat de werf kan blijven bestaan en iedereen er de vruchten van kan plukken.”
De scheepswerf gaat onder meer open dagen organiseren, wil met scholen lessen opzetten en praat met de gemeente over leerwerktrajecten. Met het bedrijfsleven wil de werf in gesprek over sponsoring, donateurschap en het opzetten van businessclubs. Bovendien zal de onderneming zich naast botterbouw en –renovatie ook gaan richten op het renoveren en onderhouden van houten kotters. Een van de hellingbedden wordt hier speciaal voor aangepast.

Scheepswerf Nieuwboer is de enige werf in Nederland waar al vijf eeuwen lang wordt getimmerd aan schepen. Sinds 1583 wordt het ambacht al uitgevoerd op de timmerwerf, in 1829 kwam het bedrijf in handen van de familie Nieuwboer die nu afscheid heeft genomen. Met de grootste bottervloot van Nederland in de haven en vier rijksmonumenten op het terrein van de scheepswerf is de cultureel historische waarde enorm.

“In de toekomst krijgen hopelijk nog meer mensen de schoonheid van het bedrijf te zien”, zegt Venendaal. “En met nieuwe bronnen van financiering kunnen we de werf, het ambacht en de bottervloot in stand houden.”

De werf wil onder meer het zakelijk toerisme in Spakenburg stimuleren door de mogelijkheid van verhuurvaren verder uit te breiden. Daarom wil het onder meer pakketten aanbieden waarbij varen met botters kan worden gecombineerd met dineren, lunchen, borrelen en vergaderen op de scheepswerf.

Niet alleen in Spakenburg wordt gewerkt aan het behoud van het scheepstimmerambacht In andere gemeenten, vooral aan de voormalige Zuiderzee, worden nieuwe projecten en werven opgezet met dit doel. “Dat is begrijpelijk en lovenswaardig”, zegt Venendaal, “maar mijns inziens wordt er nog te weinig beseft dat we hier in Spakenburg niet alleen de oudste, maar ook een unieke scheepswerf hebben. Het ambacht van scheepsbouwer wordt hier al bijna 500 jaar door overlevering doorgegeven. We moeten uitkijken dat we in onze drang het ambacht te behouden met nieuwe projecten, het doel niet voorbij streven en het pure ambacht zoals scheepswerf Nieuwboer al eeuwen beoefend verloren laten gaan.”

Scheepstimmerwerf Nieuwboer heeft zin in de toekomst en nodigt iedereen van harte uit die ideeën heeft om de plannen te realiseren. “Het vraagt van ons een andere manier van denken, maar gelukkig hebben we een goed netwerk met bereidwillige mensen. We hebben al een prachtig nieuw logo en zijn te volgen op Facebook waar we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.” Tevens is meer informatie te vinden op onze site: botterwerf.nl.

Bunschoten-Spakenburg, 13 februari 2015
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Venendaal, eigenaar Scheepstimmerwerf Nieuwboer, tel. +31 (0)33 298 58 51 en info@botterwerf.nl.