--600--cursus1.3403ad07c000Elke jaar organiseert de LWAOW samen met de RCE de basiscursus onderwaterarcheologie. Sportduikers die interesse hebben in maritieme archeologie leren door het volgen van deze opleiding hoe je archeologisch onderzoek onderwater verricht. Deze opleiding is gelijkgesteld aan die van de Nautical Archaeological Society en dan ook internationaal erkend.

In het voorjaar vond het theorieweekend plaats bij de RCE in Lelystad, waaraan 12 man deelnamen. De meesten hiervan hebben in de zomer al een scheepswrak onderzocht. Er waren echter nog vijf deelnemers uit het noorden van het land die het praktijkgedeelte nog moesten uitvoeren. Net als de andere groepen dit jaar, werd als locatie gekozen voor Bunschoten-Spakenburg. Dit vissersdorp kent een rijke maritieme geschiedenis. Bij de aanleg van de afsluitdijk veranderde de Zuiderzee echter in het IJsselmeer, waardoor een groot deel van de vissersvloot moest verdwijnen. Veel van deze schepen konden niet langer worden behouden en werden in het Eemmeer en het Nijkerkernauw afgezonken. Recent onderzoek van Periplus Archeomare in opdracht van de gemeente wees uit dat er net buiten Bunschoten-Spakenburg meer dan 40 scheepswrakken (en enkele stukken van een vliegtuig) in het water liggen.

bron

In het kader van de Praktijkopdracht Basiscursus Maritieme Archeologie van het RCE/LWAOW heeft een groepje cursisten een wrak op het Botterkerkhof verkend en in kaartgebracht. Naast het inmeten en optekenen van de restanten zijn er ook onderwateropnames gemaakt.
Met dank aan Scoutinggroep De Eempad uit Spakenburg voor hun ondersteuning.