beleidskaart2015De nieuwe Archeologische beleidskaart is aangenomen door de gemeneraad van Bunschoten. Hierop zijn nu ook alle wraklokaties te vinden in het randmeer. De beleidskaart is een actualisatie van die uit 2011. In de toekomstvisie 2015 (uit 2001) werd door de gemeente nog bepaald dat het gehele gebied moest worden geruimd, 15 jaar later is het roer dus om, ten goede.

Kaartbijlagen 1003364

Rapport Archeologische Beleidskaart 2015

Oud:

Rapport archeologische verwachtings en belidsadvieskaart 2011