Site Overlay

De oude Zeekrib

(2012) Met de werken aan de Zuyderzeehaven zijn verschillende oude contouren die verdwijnen. De oude vorm van de ingang van de haven verandert in een zwaaikom en de dijk voor de Oostmaat is niet langer de oude Zuiderzeewering.

krib_2012
de Zeekrib aan de oostpier in 2012 zichtbaar door het maaien van het riet. foto Pieter de Vos

Wat door de werken wel weer zichtbaar wordt is de oude krib aan de Oostpier. Deze krib al lang voor de oorlog aangelegd en diende ervoor om de golven te breken die met een noorder of noordooster wind de pier konden kapot slaan. De golfbreker beter bekend als de krib was niet meer dan een aantal paaltjes. Vele jaren beschermde deze krib de pier tegen het wegslaan.De Zuiderzee kon met een noorderstorm veel schade aanrichten. De haven werd regelmatig onbegaanbaar doordat er een zandbank voor de haven schoof. Deze werd dan regelmatig uitgediept.

Met de werken aan de Zuiderzeehaven en het verleggen van de Oostpier zijn de restanten bloot komen te liggen van deze krib. De krib staat nu nog 20 cm boven water uit en was jarenlang verdwenen in de rietkraag.

Bijgaand een foto uit 1932 en een foto van de aanleg van de krib. Ook een foto van hoe de krib nu zichtbaar is. Met de nieuwe stalen damwanden hoeft niemand bang te zijn dat de Oostpier nog wegslaat. In vroeger jaren was dit wel het geval.