Site Overlay

CULTUUR- EN ERFGOEDNOTA 2016 – 2019 ‘ALLES IS NU’ – bron:Provincie Utrecht –

Mariette Pennarts presenteerde 27 mei de nieuwe cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’. Bijzonder aan de totstandkoming is de uitvoerige consultatie. Meer dan 150 vertegenwoordigers van culturele instellingen en gemeenten dachten open en constructief mee.

De presentatie werd feestelijk omlijst met de opening van een fototentoonstelling. Bij de vormgeving van de Cultuur- en erfgoednota 2016 – 2019 ‘Alles is NU’ hebben fotografen uit 26 gemeenten hun kijk gegeven op de beleving van cultuur en erfgoed in hun gemeente. Dat heeft een verassend resultaat opgeleverd.

‘ALLES IS NU’

Er is gekozen voor deze titel, om het belang te benadrukken dat cultuur en erfgoed, in deze tijd en samenleving betekenis hebben en van waarde zijn. Voor het draagvlak en de draagkracht van culturele voorzieningen en instellingen is het essentieel dat zij midden in de samenleving staan, met een open blik kijken naar ontwikkelingen en kansen, andere wegen verkennen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

INHOUDELIJKE OPGAVEN

De provincie en haar partners zien drie inhoudelijke opgaven:

  • Hebben en houden: samen zorgen voor erfgoed;
  • Promoten en profileren: beleefbaar maken van erfgoed en cultuur;
  • Kennen en kunnen: leren van culturele basisvaardigheden.

Als een rode draad door bovenstaande opgaven loopt tot slot een vierde opgave:

  • Onderzoeken en ontwikkeling: bewegen om vooruit te komen.

Wettelijke taken en bestuurlijke afspraken liggen ten grondslag aan deze nota. De provincie richt zich bijvoorbeeld op restauratie van rijksmonumenten, zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle landschappen en een vitaal bibliotheeknetwerk. Kinderen maken op school kennis met de geschiedenis en cultuur in hun eigen omgeving en de cultuurpacten worden voortgezet. Echter met meer focus op afspraken met meerdere gemeenten zoals bij het project De Stijl. Nieuwe accenten krijgen kennis, onderzoek en ontwikkeling, erfgoedtoerisme, erfgoedparels, duurzaamheid en verbindingen tussen beleidsterreinen.


Naschrift:

In het document van de notitie is een foto van de Wrakken van Spakenburg opgenomen. Verder hangt de foto op dit moment in het provinciehuis van Utrecht. Bron foto boven dit artikel is: Plak fotografie van Leonard Rieksen, waarvoor hartelijke dank.